Jeżeli podczas użytkowania aplikacji sde24 użytkownik jest bardzo często proszony o wpisywanie kodu PIN do karty kryptograficznej prawdopodobnie jest to związane ze starą wersją sterownika do karty.

W celu rozwiązania problemu, należy zainstalować najnowsze aktualizacje systemu Windows. Poprawka rozwiązująca problem zostanie wydana w aktualizacjach na koniec października 2018r. Do czasu opublikowania poprawki użytkownik może samodzielnie pobrać sterownik ze strony sde24, a następnie zainstalować go.

Jeżeli pomimo instalacji najnowszych aktualizacji, problem nie został rozwiązany lub ze względu na lokalne konfiguracje (np. polityki AD) stacja nie może pobrać aktualizacji, użytkownik może samodzielnie pobrać sterownik ze strony sde24, a następnie go zainstalować. Poniżej został umieszczony link do sterowników rozwiązujących problem z częstym pytaniem o kod PIN.

Sterowniki dla systemów 32bit:

http://sde24.sw.gov.pl/Repozytorium/enigma_minidriver-x32-10.6.zip

Sterowniki dla systemów 64bit:

http://sde24.sw.gov.pl/Repozytorium/enigma_minidriver-x64-10.6.zip